INDIAN PALACE

Contactinformation


Indian Palace 

10b Quảng An
Tây HồHà Nội

Delivery times

Thứ Hai
18:00 - 21:45
Thứ Ba
18:00 - 21:45
Thứ Tư
18:00 - 21:45
Thứ Năm
18:00 - 21:45
Thứ Sáu
18:00 - 21:45
Thứ Bảy
18:00 - 21:45
Chủ Nhật
18:00 - 21:45